Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ ім. СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА”

Shura19@yandex.ru

Контрольна робота з дисципліни “Техніка і технологія торгівлі”

Виконала: студентка курсу, економічного факультету, гр.

Перевірив: викладач

РІВНЕ – 2004

1. Правила користування засобами вимірювальної техніки у торгівлі.

З метою забезпечення єдності вимірів на підприємствах торгівлі всі, що знаходяться в експлуатації засоби вимірів (вимірювальні прилади, гирі, міри довжини й обсягу, у тому числі імпортні, і т.п.) повинні бути справними, правильно встановленими, мати видиме клеймо, або свідчення про перевірку, термін дії якої не минув, видане Державною метрологічною службою або метрологічною службою суб'єкта, що господарює, акредитованою у встановленому порядку.

Усі засоби вимірів повинні бути закріплені за особою, відповідальною за забезпечення єдності вимірів (далі ЗЄВ), призначеним керівником підприємства торгівлі, що повинен знати правила роботи на них і терміни представлення на перевірку.

Відповідальна особа за ЗЄВ, що здійснює контроль, при виявленні несправностей у використовуваних засобах вимірів повинен негайно сповістити керівника підприємства торгівлі, і вилучити несправний засіб вимірів з експлуатації.

Використання не дозволених до застосування (у тому числі побутових) неповірених або несправних засобів вимірів забороняється.

При кожній одиниці ваг, на яких провадиться зважування за допомогою гир, повинен бути відповідний комплект гир. Гирі повинні відповідати установленим вимогам і мати діюче повірене клеймо.

Облік наявності засобів вимірів на підприємстві торгівлі і терміни представлення їх на перевірку варто вести в спеціальному журналі і графіку перевірки.

Керівник підприємства торгівлі несе відповідальність за стан засобів вимірів, і зобов'язаний забезпечити: а) контроль за утримуванням у справному стані засобів вимірів і правильним їх застосуванням; б) своєчасне представлення засобів вимірів на перевірку; в) розробку і проведення організаційно-технічних заходів щодо впровадження сучасної вимірювальної техніки.

Установку, монтаж і порядок роботи з засобами вимірів варто вести відповідно до посібника з експлуатації на конкретний тип приладу.

Установка засобів вимірювання.

Терези встановлюються на міцній, стійкій горизонтальній основі, не підданій різного роду струсам і вібрації.

Доступ до ваг на робочому місці повинен бути вільним, підходи не захаращені.

Місце установки ваг не повинне утрудняти покупцям огляд циферблата
(цифрових табло) і вантажоприймальної площадки ваг.

Терези настільні циферблатні й електронні встановлюються в горизонтальному положенні по наявному рівні шляхом обертання настановних
(гвинтових) ніжок. Повітряний пухирець повинен знаходитися в середині окружності рівня, ваги спиратися на всі чотири ніжки. Положення ніжок фіксується контргайками.

Горизонтальність ваг повинна виставлятися заново після кожної зміни місця розташування ваг.

Обидві стрілки ненавантажених циферблатних ваг повинні знаходитися в нульовому положенні.

Після включення електронних ваг, нульові показання індикаторів маси і вартості товару встановлюються шляхом процедури, описаної в інструкції з експлуатації на конкретний тип ваг.

Після транспортування електронних ваг у зимових умовах їхнє включення при кімнатній температурі можливо тільки після закінчення 4 годин.

Електронні ваги повинні використовуватися при температурі і вологості, встановленої в експлуатаційних документах на конкретний тип ваг.

Терези настільні гірьові встановлюються так, щоб станина мала міцне, стійке положення, без яких-небудь прокладок.

Горизонтальність установки ваг визначається шляхом повороту ваг на місці установки на 180° (щоб ліва сторона стала на місці правої). Якщо рівновага ненавантажених ваг при цьому зберігається, то, ваги встановлені горизонтально.

Терези товарні з гирьотримачем і шкальні встановлюють по схилу, укріпленому на їх колонці, при цьому платформа ваг повинна спиратися на платформні важелі всіма чотирма кутами.

Для збереження стійкості ваг, що мають колеса, під раму ваг підводяться бруски з видовбаними в них поглибленнями для коліс, замість окремих брусків можна використовувати раму.

Терези лабораторні рівноплечні 2, 3, 4 класів установлюються по наявному у них схилу чи рівню.

Міри безпеки при експлуатації електронних ваг.

Терези можна підключати тільки до мережі перемінного струму напругою 220 В.

Терези повинні мати захисне заземлення.

При підключенні ваг до мережі не застосовувати перехідні пристрої без контакту, що заземлює.

При зважуванні агресивних і сипучих речовин не допускати їх потрапляння усередину ваг.

Користування засобами вимірів.

Перед зважуванням необхідно переконатися в рівновазі ненавантажених ваг і у випадку, якщо рівновага порушена, її варто відновити з дотриманням вимог експлуатаційної документації.

Рівновага ваг може бути відновлена шляхом: а) очищення чашок і хрестовин від забруднення у вагах настільних гирьових; б) регулювання вагою тарувального вантажу, поміщеного в тарувальній камері, що знаходиться під площадками ваг, у вагах настільних гирьових; в) регулювання ваги тарувального вантажу, що знаходиться під гирьовою площадкою, при розбіжності стрілок з нульовим штрихом шкали (після установки їх за рівнем) у вагах настільних циферблатних; г) регулювання тарувального пристосування, що є на коромислі ваг і тарувального вантажу в камері гирьотримача товарних ваг; д) регулювання тарувальних пристроїв, що є на коромислі у вагах лабораторних 2, 3 і 4 класів.

Терези повинні зберігати рівновагу в ненавантаженому стані протягом усього часу роботи на них. За цим повинні строго стежити працівники торгівлі, що користаються цими вагами.

Якщо у вагах стан рівноваги порушений і не відновлюється за допомогою тарорегулюючих вантажів, то ваги повинні бути негайно вилучені з використання до виправлення недоліків спеціалізованим ремонтним підприємством і надалі здані на перевірку.

У правильно відрегульованих настільних циферблатних вагах покажчик при зважуванні повинен зробити 3-5 коливань в одну й іншу сторону.

Число коливань покажчика регулюється шляхом повертання в ту або іншу сторону склянки заспокоювача (демпфера), що знаходиться під тарною чашкою ваг.

Необхідно стежити, щоб заспокоювач коливань був заповнений до потрібної позначки відповідною рідиною, зазначеній заводом-виготовлювачем в експлуатаційній документації на ваги.

Перед зважуванням на вагах лоткових циферблатних варто перевірити правильність роботи циферблатного покажчика при відкритому аретирі
(стрілки повинні знаходитися на нульовій позначці шкали), потім закрити аретир.

Вантаж, що зважується, розміщають на лотку, потім відкривають аретир і після заспокоєння стрілок роблять відлік зваженого вантажу. За допомогою перекидача зважений вантаж видаляють з лотка або знімають його разом з лотком.

Не слід залишати ваги під вантажем на тривалий час, а також зважувати на вагах при незакріплених тарорегулюючих вантажах.

В електронних торгових вагах за допомогою механізмів уведення ціни повинні бути встановлені значення за 1 кг. вантажу, що зважується.

У вагах з чекодрукуючим механізмом варто заправити чекову і контрольну стрічки.

При відпустці товарів в упакуванні або тарі поміщають упакування або тару на вантажоприйомну площадку ваг і натискають кнопку тарокомпенсатора. При цьому на цифровому табло ваги з'являються нулі.
Упакування або тару знімають з ваг, кладуть у неї обраний покупцем товар і поміщають його разом з упакуванням або тарою на вантажоприймальну площадку.
Табло ваги показує величину чистої ваги зваженої порції товару, а табло вартості - його вартість.

Показання табло ваги знову встановлюють на нуль шляхом повторного натискання кнопки тарокомпенсатора.

Перед зважуванням на вагах товарних нерівноплечних необхідно переконатися, що ваги встановлені по вискові і зберігають рівновагу коромислового покажчика при відкритому аретирі.

Зважування роблять при відкритому аретирі переміщенням основної і додаткової гир до сполучення в горизонтальній площині рухливого покажчика з нерухомим, потім аретир закривають. Відлік показань роблять по основній і додатковій шкалі ваг.

Вантаж укладають на платформу ваг і знімають з неї при закритому аретирі.

Не допускається зважування вантажів з незакріпленими противагою і тарорегулюючими вантажами, а також із закритими замками вантажоприймальної площадки.

При зважуванні товарів повинен дотримуватися діапазон зважування відповідно до вимог ДСТ 29329 "Терези для статичного зважування. Загальні технічні вимоги". Маса товарів, що зважуються, повинна знаходитися в границях від найменших до найбільших меж зважування використовуваних ваг.

Забороняється робити зважування, установлюючи гирі одночасно на обох чашках ваг, і визначати вагу шляхом вирахування. При зважуванні на вагах необхідно користатися якомога меншою кількістю гир.

Зважування на настільних циферблатних вагах товарів, вага яких не перевищує значення шкали циферблата, повинне провадитися безпосередньо за показниками стрілки на циферблаті, без застосування гир.

Зважування товарів, вага яких перевищує значення шкали циферблата, варто робити на вагах з найбільшою межею зважування 10 кг. - за допомогою гир 1 кг., 2 кг. і 5 кг.; на вагах з межею зважування 2 кг. за допомогою гир 200 г., 500 г. і 1 кг.

Після зважування товарів забороняється залишати гирі на площадці
(лотку, тарілці, платформі) ваг.

При зважуванні варто обов'язково користатися тим видом гир, що привласнений даному типу ваг: при користуванні настільними циферблатними і гирьовими вагами слід застосовувати гирі загального призначення 5 класу, а при користуванні товарними (нерівноплечними) вагами - гирі 6 класу.

Вантаж, що зважується, і гирі варто розміщати на площадці (лотку, платформі) ваг по можливості рівномірно, уникаючи поштовхів і ударів.

Для укладання на платформу товарних нерівноплечних ваг важких вантажів
(тюків, бочок і т.п.) варто застосовувати похилі містки (трапи), установлюючи їх верхнім краєм у рівень із платформою ваг.

З метою правильного зважування на вагах циферблатних, настільних, товарних вага товару варто фіксувати після встановлення рівноваги ваг.

При зважуванні товарів, що можуть відпускатися тільки в тарі покупця, необхідно попередньо зважити цю тару, назвати її вагу покупцю і дати йому можливість побачити показання ваги порожньої тари.

Забороняється використання в торгівлі на вагах циферблатних знімних чашок, маса яких не введена в тару ваг.

При зважуванні товару на гирьову і вантажоприйомну чашки ваг повинен міститися папір однакового формату, при цьому стрілка ваг повинна бути на нулі.

Після кожного зважування гирі і папір слід знімати з площадки ваг і поміщати їх на певному місці біля ваг. Після зняття паперу стрілка ваг також повинна залишатися на нулі.

Не допускається упакування, нарізка або розкриття вантажів на площадці
(лотку, чашці або платформі) ваг.

Терезами лабораторними рівноплечними 2, 3 і 4 класів і гирями до них слід користатися з особливою акуратністю і дотриманням наступних умов: а) ваги варто охороняти від струсів, потоків повітря, нерівномірного нагрівання й інших впливів, що впливають на точність зважування; б) перед кожним зважуванням необхідно переконатися в рівновазі ненавантажених ваг і, якщо буде потрібно, відновити порушену рівновагу за допомогою наявних на коромислі тарувальних вантажів; в) навантажувати і розвантажувати ваги слід при закритому аретирі; г) на вагах, що мають вітрину, варто робити зважування при закритих дверцятах вітрини.

Страницы: 1, 2, 3Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты