Розробка підприємства LOMAPAK
p> 2. Стисла характиристика діяльості підприємства.

Створене нами підриємство буде займатися упакуванням продукції, тобто виготовленням упаковки в основому для сипучих продуктів.

З точки зору продавців упаковочного обладнання, 4-5 років тому таке обладнання купували самі фермери, виробники продуктів харчування. За останні 1–2 роки обладнанням для упакування сипучих продуктів закуповують фірми, які обрали упакування основним видом діяльності, тобто наші потенційні конкуренти. У Київі вже діє біля 100 компаній, які займаються фасуванням та упакуванням продуктів. За дослідженнями експертів, найбільша пропозиція упаковочних послуг у Харьківсько-Донецькому регіоні, на другому місті Дніпропетровська, Київська та Львівська області. Апрактично не розвинуті в цьому напрямку Запорізська, Ніколаєвська, Одеська області – ті самі аграрні регіони, яким в першу чергу потрібно таке обладнання.

В Україні багато діє підпільних упаковщиків, які пакують у прозору плівку без імені виробника та пакувальника та без адреси. Робота таких фірм у підвалах та інших не дуже придатних для цього приміщеннях заважає роботі солідних компаній та компаній, які бажають чено працювати.

Для відкриття такого підприємства необхідно знати що:

Займатися пакуванням продуктів як окремим видом бізнесу не завжди доцільно та вигідно.

Необхідно мати гігієнічний сертифікат на продукт, який пакуємо. Цей документ підтверджує те, що конкретний продукт чистий від всяких неякісних добавок та сторонніх включень.

Необхідно також мати офіційний доумент на плівку, в яку пакують продукт.

Необхідно мати сертифікат УкрЦСМна обладнання, який підтверджує, що агрегати виконані у відповідності до всих ГОСТів та ОСТів, а метал, з якого вони вироблені ніяк не вплине на якість харчового продукта.

Упаковка грає важливу роль при просуванні товару на ринку. Тому з точки зору дізайну вимоги до упаковки можна розділити на три групи:
– основні, які забеспечують виконання вимог виробництва, а також умов захисту продукції, навколишнього середовища та доставки покупцю;
- додаткові, це рекламні, інформаційні та споживчі;
- естетичні , які пов’язані з гармонізацією утилитарних естетичних запитів та потреб, створенням красивого та фунуціонального виробу.

Для комерційного успіху дизайн упаковки повинен забеспечувати:
- підтримувати репутацію фірми та торгової марки товару;
- відповідати способам реалізації та товару та стимулюванні покупки;
- простоту, ясність та привабливість оформлення; економічність для виготовлення та приемливу ціну для покупця.

Конструкція упковки повинна відповідатизасобам викладки товару, забеспечувати вільний доступ до нього споживача,легке считування інформації. Для товарів повсякденного попиту упаковка повинна бути простою, нейтральеою, гармонічною, врівноваженою. Швидкий вибір необхідного товару серед маси інших потребує правильного кольорового рішення упаковки.

Текст, розміщений на упаковці, повинен давати необхідну інформацію про продукт, його властивості, особливості застосування, зберігання. Ця інформація регламентується нормативною документацією на продукцію.

Розмір шрифта на упаковці залежить від можливостей поліграфічного оформлення, об’єму розміщаємої на упаковці інформації, розміру упаковки.
Але інформація нанесена на упаковку повинна бути простою, зрозумілою, читаємою, а уаковка повинна мати привабливий вигляд. Тому провівши дослідження на ринку виробництва полімерних матеріалів та оцінивши продукцію яку вони надають товариство визначило для себе двох партнерів, це
“Завод полімерних матеріалів” та завод “Бліц–Флекс”.

Як відомо, упаковка повинна захищати продукт від висихання, впитування вологи, сторонніх запахів, вивітрюванню ароматичних речовин, біологічному забрудненню. Також материал упаковки не повинен розпадатися під дією вологи, світла, тепла, не повинен вступати у взаємодію з продуктом, міняти його вкусові властивості, запах,колір. В Україні розроблені дуже жорсткі норми, які обмежують міграцію компонентів упаковочних матеріалів у продукт.

При пакуванні найчастіше використовують поліетелен або пропілен, деякі продукти пакують у бумагу. Дешевше та простише рацювати з поліетеленом, з
1 кг плівки можна отримати 250 пакетів емкістю 1 кг для пакування сипучих продуктів. Обладнання яке пакує у поліетелен має імпульсний нагрів ножів, та це обладнання дешевше машин з постійним нагрівом ножів на $300–500.
Кілограмм комбінованої плівки з печаттю на 5-6 грн. дорожче ніж однослойна з печаттю. Багатослойні плівки прочніше та малюнок на них не зтираеться.
На Заході 90% упаковщиків користуються багатослойною плівкою.

Як вважають спеціалісти, приблизно 2/3 потребляємих плівок в Україні
– вітчизняного виробництва. Україна практично повністю забеспечує себе полімерними плівками, на 90% сучасними поліпропілеовими матеріалами.

Одним з ведучих підприємств на Україні є києвскій “Завод полімерних матеріалів”, який зараз випускає великий асортимент продукції. Його найближчим конкурентом є завод “Бліц–Флекс”.

Матеріал для нашої упаковки буде мати пиблизно такий вигляд.

Для діяльності підприємства необхідно приміщення загальною площею 85 кв.м У приміщенні де буде знаходитись обладнання, необхідно викраситит панелі водоемульсійною фарбою на висоту не меньш 1,8 м , щоб запобігти скопиченнію пилу на стінах, поли повині бути гарно вимиваємими, також необхідна гарна вентиляційна система. Тому товариство при виборі приміщення кериувалося цими вимогами, щоб потім менш витрачати на переоблваднання приміщення та його ремонт. Також орендоване товариством приміщення відповідає всім вимога пожежної охорони.

Після закупки обладнання спеціаліст з Українського центру стандартизації та метрології видає “Атестаційне свідоцтво” на роботу обладнання. Оскільки підприємство придбало обладнання у української компанії з відповідними сертифікатами якості, яка буде також зацікавлена в швидкому отриманні “атестаційного свідоцтва”, то ця процедура буде досить швидкою.

Для роботи на обладнанні потрібно найняти одного – двух робітників.
Станок в обслуговуванні досить простий та його може обслуговувати один оператор – людина бз спеціальної освіти. Головне щоб цей чоловік був здоровим та спритним. Навчитися керувати станком можна за 1–2 години, довести дії до автоматизму за 5–6 днів. Також для подачі сировини та для складських робіт необхіден вантажник. Заробітна плата обох робітників буде складати 800 грн. на місяць.

При виборі обладнання підприємство виходило насамперед з таких принципів:
- обладнання повинно бути сертіфіковане;
- обладнання повинно мати гарантійний строк обслуговування;
- строк заміни або ремонту обладнання повинен бути мінімальними;
- приділялась особлива увага виробничій потужністі обладнання;
- зверталась увага на ціну обладнання та йоготехничні характеристики.

На сьогоднішній день на українському ринку мається великий вибі техніки для упакування сипучих продуктів як імпортного так і вітчизняного виробництва. Імпортне обладнання везуть до нас з Італії, Польщі, Болгарії,
Німеччини, але більшість імпортного обладнання надходить вже бувшого в користуванні та без гарантійного строку. Ціна такого обладнанння досить велика та всередньому складає від 15000 долларів та вище. Вітчизняне обладнання коштує значно дешевше, в середньму від 4 тис. до 60 тис. грн.
Все вітчизняне обладнання має гарантійний строк обслуговування, та сертифікати відповідності. По техничним характеристикам українскі станки майже не уступають імпортним. Наведемо стислу характиристику деякого обладнання:

|Найменування |Виробнича |Габаритні |Вага кг |Ціна у |
| |потужність |розміри | |тис. грн. |
| |упак/хв. | | | |
|Дозатор ваговий |До 10 |900х540х350 |70 |9,5 |
|РТ–ДВ–01 | | | | |
|Машина |До 25 |1200х650х2200 |140 |13,8 |
|фасувально–пакувал| | | | |
|ьна РТ–УМ–11 з | | | | |
|електронно ваговим| | | | |
|дозатором | | | | |
|Автомат для |До 30 |– |– |45 |
|фасування та | | | | |
|упакування сипучих| | | | |
|продуктів з | | | | |
|об’ємним дозатором| | | | |
|(виробництва | | | | |
|Італії) | | | | |
|Автомат з ваговим |До 25 |– |– |52 |
|механічним | | | | |
|дозаторм | | | | |
|(виробництво | | | | |
|Німеччина) | | | | |
|Дозатор ДВА–1 |До 15 |– |– |8,3 |
|Автомат |До 30 |1222х900х2220 |300 |40,8 |
|фасовально–упакува| | | | |
|льний | | | | |
|Напівлуавтомат М4 |До12 |840х780х2450 |– |12,5 |

Тому товариство придбало вітчизняне облднання марки РТ–УМ–11 виходічи з його техничних характеристик та приємлимої ціни.

Обладнання має приблизно такий вигяд:

Для придбання обладнання товариство бере кредит у банку стороком на 8 мсяців під 30% за 8 міс. та під заставу автомобіля Опель Омега, також під бізнес–план та еконмічного його обгрунтування.

Отримання кредиту залежить від його оформлення, тобто від сукупності документів, які обгрунтовують необхідність кредиту та можливість його погашення. Переговори про кредит банк ведетільки з безпосереднім представником підприємства. Для візита до банку необхідно підготувати наступні документи: а) бізнес-план, під який необхідний кредит; б) майно яке може надати зайомщик під заставу.

1. необхідно ходотайство про надання кредиту – стандартизований документ в якому вказані основні параметри кредиту(сума, строк, об’єкт кредитування). Документ може бути складений в банку.

2. Бізнес-план, технико-економічне обгрунтування, довідка– розрахунок повернення кредиту та сплати відсотків. Цей доумент має досить суб’єктивний характер, та повинен бути складеним красиво та переконливо.

В ітозі необхідно запевнити банк в тому, що різниця між очикуваними надходження та витратами буде достатньою для погашення кредитної заборгованності.

Тому для отримання кредиту та започаткування діяльності підприємства складаемо бізнес–план підприємтсва.

1.5 Бізнес–план.

1. Загальні відомості.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛОМАПАК” займається пакуванням сипучих продуктів харчування. Для початку діяльності необхідно:

– придбати упаковочно–фасувальний станок “РТ–УМ–11” з електронно– ваговим дозатором за 13800 грн.;

– орендувати приміщення загальною площею 85 кв.м, за 550 грн. на місяць. Серед яких: 1) виробничий цех – 15 кв.м; 2) складські приміщення –
50 кв.м; 3) санітарний вузол – 5 кв. м; 4) офіс – 15 кв.м.

– закупити сировину на перший місяць роботи вартістю 18,4 грн. за кг на суму 13200 грн. (приблизно 200000 упаковок).

- виконати наладочно пускові роботи вартістю 800 грн.

- отримати дозвіл Санепідемстанції за 350 грн.

1. Мета підприємства.

Товариство має намір виробляти упаковку на суму 21200 грн. у місяць.
Окупність кредиту – 6–7місяців.

2. Фінансування підприємства.

Загальна необхідна сума для початку діяльності становить 30500 грн.

Товариство утворюється трьома засновниками, які утворюють статутний фонд у розмірі 14500 грн., також товариство бере кредит у банку.

2. Відомості про підприємство.

1. Опис підприємства і його місцезнаходження .
Товариство займається фасуванням і упаковкою сипучих харчових продуктів.

Товариство орендує приміщення на першому поверсі Коликтивного підприємства запорізька типографія “Вержа” по вул. Енергитична,52, загальною площею 85 кв.м де розташовано обладнаня, офіс, кімната для побутових потреб, складське приміщення.

Розташування товариства поза центром міста дозволяє зменьшити витрати на оренду та забеспечити зручне пересування для вантажного транспорту.
Замовлення приймаються по телефону, а також при особистому контакті менеджера–маркетолога з кліентом (переважним чином).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты