Розробка підприємства LOMAPAK
p>Визначимо можливий розмір дивідендів на вкладений капітал.
Розмір дивідендів = залишок прибутку/вкладений капітал х 100%
Розмір дивідендів = 14,5%

4. Визначимо амортизаційні відрахування і витрати на підтримку обладнання в робочому стані (на ряд років).

Норма амортизаційних відрахувань = 17%
Коефіцієнт витрат на підтримку обладнання = 1000 г. о.
Балансова вартість обладнання = 25500 г .о.
Амортизаційні відрахування = (балансова вартість х норма амортизаційних відрахувань/4) х 100
Витрати на підримку обладнання в робочому стані = (витрати / балансову вартість) х коефіцієнт витрат на підтримку обладнання в робочому стані.

|Період |Балансова |Амортиза-ційн|Вартість на |Витрати на |
| |вартість г.о.|і |кінець |підтримку |
| | |відрахуван-ня|періоду г.о. |обладнання в |
| | | | |робочому |
| | |Г.о. | |стані г.о. |
| | |1 рік | | |
|1 квартал |25500 |1083,75 |24416,25 | |
|2 квартал |24416,25 |1037,69 |23378,56 | |
|3 квартал |23378,56 |993,59 |22384,97 | |
|4 квартал |22384,97 |951,36 |21433,61 | |
| | |4066,39 | |1230,77 |
| | |2 рік | | |
|1 квартал |21433,61 |910,93 |20525,68 | |
|2 квартал |20525,68 |872,21 |19650,47 | |
|3 квартал |19650,47 |835,14 |18815,33 | |
|4 квартал |18815,33 |799,65 |18015,68 | |
| | |3417,93 | |1559,25 |
| | |3 рік | | |
|1 квартал |18015,68 |765,67 |17250,01 | |
|2 квартал |17250,01 |733,13 |16516,88 | |
|3 квартал |16516,88 |701,98 |15814,91 | |
|4 квартал |15814,91 |672,13 |15142,78 | |
| | |2872,91 | |1776,23 |
| | |4 рік | | |
|1 квартал |15142,78 |643,57 |14499,21 | |
|2 квартал |14499,21 |616,22 |13882,99 | |
|3 квартал |13882,99 |590,03 |13292,96 | |
|4 квартал |13292,96 |564,95 |12728,01 | |
| | |2414,77 | |2113,22 |
| | |5 рік | | |
|1 квартал |12728,01 |540,94 |12187,07 | |
|2 квартал |12187,07 |517,95 |11669,12 | |
|3 квартал |11669,12 |495,94 |11173,18 | |
|4 квартал |11173,18 |474,86 |10698,32 | |
| | |2029,69 | |2514,14 |

5. Визначемо витрати на сплату процентів за кредит (на весь період повертання боргу).
Сума кредиту = 16000
Ставка проценту за кредит = 8%

Витрати на оплату процентів за кредит:
1 рік = 1280 г.о.
2 рік = 853,33 г.о.
3 рік = 426,67 г.о.

6. Визначимо платежі в позабюджетні фонди та віднімемо їх від загальної собівартості продукції
Інноваційний фонд = 1% від виручки в оптових цінах

Інноваційний фонд = 131666,67 х 0,01 = 1316,67 г.о.
Фонд ремонту та утримання автодоріг = 131666.67 * 0.012 = 1580 г.о.
Собівартість = 119696.97 – 1316.67 – 1580 = 116200 г.о.

7. Підрахуємо всі фіксовані витрати (за даними варіанту) і відокремимо їх загальної собівартості продукції, зменшеної на суму платежів в позабюджетні фонди.
- амортизаційні відрахування 4066,39 г.о.
- витрати на обладнання 1230,77 г.о.
- витрати на рекламу 500 г.о.
- витрати на енергію (п.6.2хп.17хп.7/100)х12 місяців

47,03 г.о.
- витрати на зв’язок (п.14х12 місяців) 117,6 г.о.
- витрати на оренду (п.17хп.18) х 12місяців 38,40 г.о.
- оклад персоналу: керівного (п.16.1х12 місяців х п.15.1) 1680 г.о. допоміжного (п.16.2х12 місяців х п. 15.2) 2160 г.о.
Сума 3840 г.о.
- сплата % за кредит 1280 г.о.
- нарахування на заробітну плату (37,5%) 1440 г.о.

Фіксовані витрати = 16361,79 г.о.
Змінні витрати = собівартість – фіксовані витрати = 116800 – 16361,79 =
100438,2 г.о.

8. Визначимо змінні витрати на одиницю виробу (за даними варіанту)

– матеріали (витрати на матеріали + коеф. транспортно-заготовчі витрати)21,4г.о.
– витрати на енергію (п.6.1 х п.7)/100 0,078 г.о.
- основна заробітна плата 8 г.о.
- додаткова заробітна плата (п.9 х п.8) 1,6 г.о.
- відрахування (37,5%) 3,6 г.о.
- витрати інструменту 1,8г.о.

Сума змінних витрат на одиницю продукції = 36,48 г.о.

9. Визначимо кількість реалізованих виробів виходячи зі змінних витрат на одиницю продукції та їх загальної суми

Кількість реалізованих виробів = змінні витрати на весь випуск продукції/змінні витрати на одиницю продукції.

Кількість реалізованих виробів = 2753 шт.

10. Розподілимо платежі в позабюджетні фонди між фіксованими і змінними витратами і уточнимо їх суми.

Сума платежів = 1316,67 +1580 = 2896,67 г.о.
Змінні витрати взагальній собівартості = 100438,2 х 100% /116800 = 85,99%
Постійні витрати в загальній собівартості = 100% – 85,99% = 14,01%

На змінні витрати з платежів йде сума: 2896,67 х 0,8599 = 2490,85 г.о.

На постійні витрати з платежів йде сума: 2896,67 х 0,1401 = 405,82 г.о.

Змінні витрати становлять 100438,2 + 2490,85 = 102929,05 г.о.

Постійні витрати становлять 16361,79 + 405,82 = 16767,61 г.о.

11. Уточнюємо зміцнні витрати на одиницю виробу = 102929,05 / 2753 = 37,39 г.о.

12. Визначаємо оптову та відпускну ціну виробу:
Ціна оптова = виручка в оптових цінах / кількість виробів = 47,83 г.о.
Ціна відпускна = ціна оптова х 1,2 = 57,4 г.о.

13. Визначаємо точку беззбитковості двома методами (аналітичним та графічним)

Аналітичний метод

ТБЗ = фіксовані витрати/(ціна оптова–змінні витрати на одиницю продукції)

ТБЗ = 16767,61/(47,83–37,39) = 1606 шт.

Кожна додатково реалізована (після досягнення точки беззбитковості) одиниця продукції буде вже забезпечувати прибуток.

Графічний метод


Тис.г.о.

90

s
80

76814,98

VC
70

60

50

40

30

20 FC

10

0 300 600 900 1200 1606 Шт.

14. Розрахуємо межу безпечності (запас фінансової міці) підприємства в натуральному та грошовому вимірі, а також у відсотках до обсягу реалізації продукції.

Межа безпечності = виручка в оптових цінах – виручка в точці беззбитковості


Межа безпечності в г.о. = 54581,69
Межа безпечності в шт. = 1147
Межа безпечності в % = 41,66

15. Розрахуємо операційний важіль
Ступінь операційного важілю = (виручка в оптових цінах – змінні витрати)/суму прибутку до сплати % за кредит.
Ступінь операційного важілю = (131666,67 – 102929,05)/11969,7 = 2,4

16. Проведимо частковий аналіз чутливості підприємства, тобто розрахуємо як зміниться прибуток у відсотках при зміні обсягу продаж на певний відсоток

(згідно з варіантом) з подальшою перевіркою з використанням операційного важілю.

?Прибутку = ?виручки у % х ступінь операційного важілю = 10% х 2,4 = 24%

17. Визначаємо період окупності.

1. Визначаємо постійні витрати за 5 майбутніх років, враховуючи їх зміни через зміни суми амортизаційних відрахувань, витрат на підтримку обладнання в робочому стані, сплати % за кредит.
|Рік |Аморт. |Витрати|Енер-|Рек-л|Зв’я-з|оренда|персо|%за |сума |
| |відрах. |на |гія |ама |ок | |нал |кредит| |
| | |облад. | | | | | | | |
|1 |4066,39 |1230,77|47,03|500 |117,6 |3840 |3840 |1280 |14921|
| | | | | | | | | |,79 |
|2 |3417,93 |1559,25|47,03|500 |117,6 |3840 |3840 |853,33|14175|
| | | | | | | | | |,14 |
|3 |2872,91 |1776,23|47,03|500 |117,6 |3840 |3840 |426,67|13420|
| | | | | | | | | |,44 |
|4 |2414,71 |2113,22|47,03|500 |117,6 |3840 |3840 |0 |12872|
| | | | | | | | | |,56 |
|5 |2029,69 |2514,14|47,03|500 |117,6 |3840 |3840 |0 |12888|
| | | | | | | | | |,46 |

2. Визначимо прибуток за ряд майбутніх років.
Прибуток = виручка в оптових цінах – (постійні витрати + змінні витрати + позабюджетні платежі).

|рік |Прибуток |Пибуток після |Прибуток на |
| | |сплати податку на |підприємтсві |
| | |прибуток | |
|1 |15490,01 |10843,01 |5509,71 |
|2 |16236,66 |11365,66 |6032,36 |
|3 |16991,36 |11893,95 |6560,65 |
|4 |17559,24 |12277,47 |12277,47 |
|5 |17523,34 |12266,34 |12266,34 |

3. Розрахуємо майбутні грошові потоки, визначимо реальну вартість грошових потоків.

|рік |амортизація |Прибуток на |ГПмв |Коеф. |ГПтв. |
| | |підприємстві| |Дисконтуванн| |
| | | | |я | |
|1 |4066,39 |5509,71 |9576,1 |0.9091 |8705,63 |
|2 |3417,93 |6032,36 |9450,29 |0.8264 |7809,72 |
|3 |2872,91 |6560,65 |9433,56 |0.7513 |7087,43 |
|4 |2414,71 |12277,47 |14692,18 |0.6830 |10034,76 |
|5 |2029,69 |12266,34 |14296,03 |0.6209 |8876,4 |


За перші 2 роки сума надходжень у вигляді грошових потоків (за теперішнью вартістю), дорівнює 16515.35 г. о.
На протязі певного відрізку часу майбутнього, третього року, потрібно компенсувати різницю між інвестиціями і сумою грошових потоків: 21000-
16515.35=4484.65 г. о.
Тобто на третій рік надходження вже перевищать інвестиції.
360*4484,65/7087,43 = 228 днів
Інвестиції покриються за 2 роки і 228 днів.

18. Визначимо внутрішню ставку доходності.

1. Розрахуємо майбутні (за 4 роки) грошові потоки.

|Показники |Ставка дисконту, % | |
| |0 |5 |10 |15 |28 |
|Коеф. | | | | | |
|Дисконтува| | | | | |
|ння | | | | | |
|1 рік |1 |0.9524 |0.9091 |0.8696 |0.7813 |
|2 рік |1 |0.9070 |0.8264 |0.7561 |0.6104 |
|3 рік |1 |0.8638 |0.7513 |0.6575 |0.4768 |
|4 рік |1 |0.8277 |0.683 |0.5718 |0.3725 |
|5 рік |1 |0.7835 |0.6209 |0.4972 |0.2910 |


|Теперішня | | | | | |
|вартість | | | | | |
|ГП. | | | | | |
|1 рік | 8705.63 |8291.24 |7914.29 |7570.42 |6801.71 |
|2 рік |7805.72 |7079.79 |6450.65 |5901.9 |4764.61 |
|3 рік |7087.43 |6122.12 |5324.79 |4659.99 |3379.29 |
|4 рік |10034.76 |8255.58 |6853.74 |5737.88 |3737.95 |
| 5 рік |8876.4 |6954.66 |5511.37 |4413.37 |2583.03 |
|Сума ГП за|42509.94 |36703.39 |32054.84 |28283.57 |20266.59 |
|ТВ | | | | | |
|ЧТВ |21509.94 |15703.39 |11005.84 |5283.57 |(733.41) |

ЧТВ = сума ГПтв – вкладений капітал.

Тис.г.о.

20 21509.94

15 15703.39

10

11005.84

5

5283.57

(733.41)

0 5 10 15 20

25 28 30 %

Таким чином внутрішня ставка доходу дорівнює 27%
Після перевірки була доведена вартість визначення ВСД
8705.63 / (1+0,27) + 7805.72/(1+0,27)^2 + 7087.43 / (1+0,27)^3 +
10034.76/(1+0,27)^4 + 8876.4 /(1+0,27)^5 = 11056,15 + 12589,85 + 14517,77
+ 26104,89 + 29326,18 = 93594,84 г. о.

19. Висновки відносно ефективності діяльності підприємства.

1) У підприємства, що розглядалося існує середній можливий розмір дивідендів, тобто 14.5%. Якщо зважити на те, що банківська ставка за кредит складає 10%, то можна сказати, що даний проект є привабливим для тих інвесторів, які мають надію отримати завдяки вкладеному капіталу середні прибутки.
2) Зміна прибутку даного підприємства прямо пропорційно залежить від зміни його обсягу продаж. В даному випадку зміна обсягу продаж на 10% тягне за собою зміну прибутку на 24%, що говорить про невисоку чутливість підприємства і відносну стабільність його доходів.
3) До того, як підприємство почне нести збитки, обсяг реалізації його товарів може знизитися на 54581,69 г. о. Або на 1147 одиниць продукції, що складає 41,66%. Дані показники говорять про досить високу межу безпечності підприємства. За таких обставин підприємство має змогу вільно маневрувати в умовах ринку, демонструючи достатньо високу стійкість.
4) Період окупності даного проекту складає 2 роки 228 днів. За цей проміжок часу грошові потоки за теперішньою вартістю досягнуть початкових інвестицій. Якщо даний період окупності задовольняє інвесторів, то вказаний проект приймається.
5) Внутрішня ставка доходності складає 27% . Вона є значно вищою за ставку по межі, яка складає 10%. Зважаючи на те, що визначена внутрішня ставка доходу вище, за ставку по межі, проект приймається.

Додаток 1

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Створення товариства з обмеженою відповідальністю
"ЛОМАПАК, Ltd".

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты