Розробка підприємства LOMAPAK
p> 2. Продукція товариства.

Товариство виготовляє поліетеленову та поліпропіленову упаковку для сипучих продуктів харчування..

3. Організаційна структура підриємства.

Товариство має на цей час одну виробничу дільницю, а саме виробництво упаковки.

У складі товариства працють: вантажник–фасувальник та оператор станка.
Очолює товариство директор Нестерук Сергій Миколайович (засновник товариства). Директор має двох заступників (теж засновників товариства):
Гармаш Євген Васильович – заступник директора з правових та фінансових питань, Шевченко Володимир Олександрович – заступник директора з маркетингу.

Заробітна платня працівників дорівнює 400 грн.

2.4. Виробнича потужність підприємства.

Товариство закупить фасувально-упакувальний станок, продуктивність якого 20 упаковок за 1 хвилину. Станок буде розташовуватися на орендованій площі.

5. Маркетинговий план.

На территорії Запорізської області фасувально-пакувальний бізнес є малорозвиненим, але виробництво сипучих продуктів харчування має середні показники по Україні. Таким чином маємо ситуацію коли попит перевищуе пропозицію. Саме в таких умовах було прийнято рішення про входження на ринок Запорізської області.

Фірми які працють у цій сфері у м.Запоріжжя мають застаріле обладнання та керуються старими методами ведення бізнесу, наше товариство придбавши високотехнологічний фасувально-пакувальний станок взмозі надати якісну продукцію за цінами нижче середнього рівня.

6. Виробничий план.

Керівництво товариства детально вивчало фасувально-пакувальний процесс на прикладах успішнопрацюючих компаній м.Дніпропетровська та м.Київа. Започаткування діяльності не приведе до будь-яких ускладнень: технологичний процесс вивчено, товариство має намір запросити вантажника та спритну людину для управління станком, намічено постачальника високоякісних плівок.

Забеспечити запуск виробництва можливо завдяки придбанню фасувально- пакувального станка.

Найбільш придатною (за продуктивністю і ціною) є станок РТ–УМ–11 від компанії “Русская трапеза”, який може виробляти до 20 упаковок за хвилину і коштує 13800 грн. Ціна пуско-наладочних робіт 800 грн.

3. Економічне обгрунтування бізнес-плану.

1. Джерела й призначення фінансування.

Джерела:
1) кредит банку – 15000 грн.
2) внесок засновників – 15500 грн.

Разом 30500 грн.

Призначення:
1) придбання фасувально-пакувального станка 13800 грн.
2) заробітна платня робітників 800 грн.
3) пуско-наладочні роботи 800 грн.
4) оренда приміщення 550 грн.
5) закупівля сировини 13200 грн.
6) отримання дозволу Санепідемстанції 350 грн.
7) не виробничі витрати 1000 грн.

Разом 30500 грн.

2. Прогнозування обсягу реалізації товарів.

За данними дослідження ринку в Запорізські області “найменш фасуємими” товарами є гречка, сіль, рис, макаронна продукція. Саме на них планується зосередження виробничих потужностей. Враховуючи продуктивність праці станка та ситуацію на ринку прогнозуються такі обсяги виробництва уаковок:

1) гречка – 60000 упковок на місяць;

2) сіль – 60000 упаковок на місяць;

3) рис – 40000 упаковок на місяць;

4) макаронні вироби – 40000 упаковок на місяць.

3. Аналіз виходу на беззбитковість.

Биззбитковість досягається тоді коли виручка дорівнює витратам.

Визначимо постійні витрати на 1–й рік
1. Придбання обладнання 13800 грн.
2. Кредит банку:
1. Сума кредиту 15000 грн.
2. Відсотки за кредит 4500 грн.
Загална сума 19500 грн.
3. Заробітна платня 9600 грн.
4. Пуско-наладочні роботи 800 грн.
5. Оренда 6600 грн.
6. Електроенергія 240 грн.
7. Отримання дозволу 350 грн.

Загальна сума 50890 грн.
Визначимо змінні витрати на 1 упаковку:
1 гречка – 0,07 грн (30% продажу)
2 сіль – 0,06 грн. (30% продажу)
2. рис – 0,07 грн. (20% продажу)
3. макаронні вироби – 0,065 грн. (20% продажу)
Визначимо прибуток на одиницю продукції:
1. гречка – 0,03 грн.
2. сіль – 0,04 грн.
3. рис – 0,05 грн.
4. макаронні вироби – 0,045 грн.
Визначимо об’єм продажу необхідний для досягнення беззбитковості на 1–й рік:
50890 = 0,3 * Х * 0,03 + 0,3 * Х * 0,04 + 0,2 *Х * 0,05 + 0,2 * Х * 0,045, де Х – загальний об’єм продажу на рік в штуках.
Х = 1272250 шт.

Власні потужності дозволяють виготовляти до 2765000 упаковок на рік, тобто при вдалій маркетинговій політиці вже за 1–й рік підприємство приноситиме прибуток.

4. Оцінка ризиків діяльності.

Щоб зменшити ризик невчасного постачання сировини Товариство підтримує зв’язки не лише з основним постачальником ВАТ “Завод Полімерних матеріалів”, а ткож і з заводом “Бліц-Флекс”. При винекненні поломки в обладнанні Товариство має право требувати відшкодування збитків за простой обладнання від компанії “Інтерагро–Україна” . У разі хвороби одного з працівників його може замінити один з засновників.

Для зменшення комерційного ризику заступник директора з маркетингу постійно здійснює дослідження кон’юктури ринку, коригує ціни, шукає нових замовників.

Зведення фінансових ризиків до мінімуму досягається шляхом запровадження політики поередньої оплати.

При виникненні форс-мажорних обставин на підприємстві створюється оперативна комісія з керівного складу, яка вивчає ситуацію та приймає рішення в залежності від обставин.

5. Прогнозування фінансових результатів діяльності.

Консолідований баланс підприємства за 1-й квартал.
| Активи, грн. | Пасиви, грн. |
| 1. Поточні активи | 1. Поточні зобов’язання |
| Гроші на рахунку | Кредиторська заборгованість |
|17623 |0 |
| Дебіторська заборгованість 0 | Поточна часитина |
| |довгострокової заборгованості |
| | |
| |1687,5 |
| Матеріально-технічні запаси 0 | Разом |
| |1687,5 |
| Разом | |
|17623 | |
| 2. Основні засоби | 2. Довгострокові зобов’язання |
| Будівлі й обладнання | Кредити постачальників |
|2200 |0 |
| Накопичена амортизація | Довгостроковий борг |
|(517,5) |15000 |
| | Власний капітал |
| | Нерозподілені прибутки 2618 |
| | Разом |
| |17618 |
| Усього активи | Усього пасиви |
|19305,5 |19305,5 |

Звіт про пибутки та збитки грн. на 1-й квартал.
|1 | Виручка |84800 |
|2 | Змінні витрати |52800 |
|3 | Фіксовані витрати (крім сплати % за кредит)|26572,5 |
|4 | Пибуток (до сплати % за кредит) |5427,5 |
|5 | % за кредит |1687,5 |
|6 | Прибуток після сплати відсотків за кредит |3740 |
|7 | Прибуток після сплати податків |2618 |
|8 | Накопичений прибуток |2618 |
|9 | Нерозподілений прибуток минулого періоду |0 |
|10 | Підсумковий нерозпділений прибуток |2618 |

Консолідований баланс підприємства за 2-й квартал.
| Активи, грн. | Пасиви, грн. |
| 1. Поточні активи | 1. Поточні зобов’язання |
| Гроші на рахунку | Кредиторська заборгованість |
|34249,75 |0 |
| Дебіторська заборгованість | Поточна часитина |
| |довгострокової заборгованості |
| | |
| |1687,5 |
| Матеріально-технічні запаси | Разом |
| |1687,5 |
| Разом | |
| 2. Основні засоби | 2. Довгострокові зобов’язання |
| Будівлі й обладнання | Кредити постачальників |
|2200 |0 |
| Накопичена амортизація | Довгостроковий борг |
|(517,5) | |
| |15000 |
| | 3.Власний капітал |
| | Нерозподілені прибутки |
| |19244,75 |
| | Разом |
|Усього активи | Усього пасиви |
|35932,25 |35932,25 |

Звіт про пибутки та збитки грн. на 2-й квартал.
|1 |Виручка |84800 |
|2 |Змінні витрати |52800 |
|3 |Фіксовані витрати (крім сплати % за кредит) |6560 |
|4 |Пибуток (до сплати % за кредит) |25440 |
|5 |% за кредит |1687,5 |
|6 |Прибуток після сплати відсотків за кредит |23752,5 |
|7 |Прибуток після сплати податків |16626,75 |
|8 |Накопичений прибуток |16626,75 |
|9 |Нерозподілений прибуток минулого періоду |2618 |
|10 |Підсумковий нерозпділений прибуток |19244,75 |

Консолідований баланс підприємства за 3-й квартал.
|Активи, грн. |Пасиви, грн. |
|1. Поточні активи |1. Поточні зобов’язання |
|Гроші на рахунку |Кредиторська заборгованість 0 |
|29733,5 | |
|Дебіторська заборгованість 0 |Поточна часитина довгострокової |
| |заборгованості |
| |0 |
|Матеріально-технічні запаси |Разом |
| |0 |
|Разом | |
|29733,5 | |
|2. Основні засоби |2. Довгострокові зобов’язання |
|Будівлі й обладнання |Кредити постачальників 0 |
|2200 | |
|Накопичена амортизація |Довгостроковий борг 0 |
|(517,5) | |
| |3. Власний капітал |
| |Нерозподілені прибутки 31416 |
| |Разом |
|Усього активи |Усього пасиви |
|31416 |31416 |

Звіт про пибутки та збитки грн. на 3-й квартал.
|1 |Виручка |84800 |
|2 |Змінні витрати |52800 |
|3 |Фіксовані витрати (крім сплати % за кредит) |9747,5 |
|4 |Пибуток (до сплати % за кредит) |22252,5 |
|5 |% за кредит |1125 |
|6 |Прибуток після сплати відсотків за кредит |21127,5 |
|7 |Прибуток після сплати податків |14789,25 |
|8 |Накопичений прибуток |14789,25 |
|9 |Нерозподілений прибуток минулого періоду |16626,75 |
|10 |Підсумковий нерозпділений прибуток |31416 |

Консолідований баланс підприємства за 4-й квартал.
|Активи, грн. |Пасиви, грн. |
|1. Поточні активи |1. Поточні зобов’язання |
|Гроші на рахунку |Кредиторська заборгованість 0 |
|48297,5 | |
|Дебіторська заборгованість 0 |Поточна часитина довгострокової |
| |заборгованості |
| |0 |
|Матеріально-технічні запаси 0 |Разом |
| |0 |
|Разом | |
|48297,5 | |
|2. Основні засоби |2. Довгострокові зобов’язання |
|Будівлі й обладнання 2200 |Кредити постачальників 0 |
|Накопичена амортизація (517,5) |Довгостроковий борг 0 |
| |3.Власний капітал |
| |Нерозподілені прибутки 49980 |
| |Разом |
|Усього активи 49980 |Усього пасиви |
| |49980 |

Звіт про пибутки та збитки грн. на 4-й квартал.
|1 |Виручка |84800 |
|2 |Змінні витрати |52800 |
|3 |Фіксовані витрати (крім сплати % за кредит) |5480 |
|4 |Пибуток (до сплати % за кредит) |26520 |
|5 |% за кредит |0 |
|6 |Прибуток після сплати відсотків за кредит |26520 |
|7 |Прибуток після сплати податків |18564 |
|8 |Накопичений прибуток |18564 |
|9 |Нерозподілений прибуток минулого періоду |31416 |
|10 |Підсумковий нерозпділений прибуток |49980 |

Глава 2. Розрахункова частина.

Варіант 1


1. Визначимо ПДВ та виручку за оптовими цінами.
ПДВ = виручка за рік / 6 = 140000/6 = 23333.33 г.о.
В.опт = ПДВ х 5 = 23333.33 х 5 = 116666.67 г.о.

2. Виходячи з вказаної рентабельності, розподілимо виручку в оптових цінах на прибуток та собівартість продукції:
Знайдемо прибуток:
Рентабельність=10%
Собівартість = виручка в оптових цінах/(1+0,1)
Прибуток = виручка в оптових цінах - собівартість
В.опт = с/в + (рентабельність/собівартість),
С/В = В. опт / 1,1 = 116666.67/1,1= 106060.61 г.о.
П = В.опт – с/в = 10606.06 г.о.

3. Виплачуємо з прибутку податок на прибуток, потім віддаєио частину кредиту
Податок на прибуток = прибуток х ставку податку
Ставка податку = 30%
Частка кредиту = сума кредиту / кількість років
Податок на прибуток = 3181.82 г. о.
Прибуток після сплати податку = 7424.24 г. о.
Частка кредиту = 1000 г. о.
Залишок прибутку = 6424.24 г. о.
Визначимо можливий розмір дивідендів на вкладений капітал.
Розмір дивідендів = залишок прибутку/вкладений капітал х 100%
Розмір дивідендів = 32.12%

4. Визначимо амортизаційні відрахування і витрати на підтримку обладнання в робочому стані (на ряд років).
Норма амортизаційних відрахувань = 15%
Коефіцієнт витрат на підтримку оладнання = 900 г. о.
Балансова вартість обладнання = 26000 г .о.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Реклама
В соцсетях
скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты